Verdens Specialkorps

Artikel af Civilingeniør John Genart

Tyskland

Hitlers Meereskämpfer Einheit

Verdens første frømandskorps, Hitlers Meereskämpfer Einheit, blev i 1942 dannet af den østriske Kapitänleutnant Von Wurzian (en af dykkerpioneren og østrigeren Hans Hass' ungdomsvenner). Administrativt tilhørte Von Wurzian Kriegsmarinen, men han gjorde tjeneste i Division Brandenburg, der var den operative afdeling af kommandosoldater i Wehrmacht's efterretningstjeneste Abwehr.

SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny, som gjorde tjeneste i SS's efterretningstjeneste Sicherheitsdienst (SD), oprettede i foråret 1943 en tilsvarende operativ afdeling af kommandosoldater i Waffen-SS kaldet Jagdverbände 502. På grund af sparsomme ressourcer, så skulle Otto's frømænd dog uddannes på Von Wurzian's frømandsskole, som allerede var etableret.

Det tyske frømandskorps benyttede sig af Hans Hass' tauchgeräte, som han havde udviklet hos Dräger i 1941. Det var et lydløst og smidigt dykkerudstyr ideelt for frømænd i krig.

Efter det mislykkede attentat på Hitler, den 20'ende juli 1944, som blev udført af officerer fra egne rækker, så blev Wehrmacht's efterretningstjeneste direkte underlagt SS's efterretningstjeneste Sicherheitsdienst (SD), og egnede kommandosoldater fra Division Brandenburg blev forflyttet til Jagdverbände 502, som hørte under SS.

SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny fik herefter det operationelle ansvar over alle kommandosoldater uanset hvilket værn, som de administrativt hørte under. Kapitänleutnant Von Wurzian, som var den eneste i tysk tjeneste, der besad den viden, der kunne uddanne nye frømænd og piloter til de nye enmandsubåde med torpedoer (et af Hitlers nye Wunderwaffen), fik ansvaret for skolen, og måtte ikke risikere sit eget liv ved fronten.

De nye enmandsubåde blev primært installeret i Danmark i 1944 til forsvar af Festung Europa på den nordlige flanke, hvor Tyskerne forventede, at de allierede ville angribe Tyskland ved at sejle igennem de indre danske farvande. Som bekendt, så angreb de allierede Festung Europa ved at sejle direkte over den Engelske Kanal på D-Day og således invadere kontinentet direkte og ikke via Danmark.

På grund af et direkte direktiv fra Hitler, så skulle alle frømænd og piloter af enmandsubåde administrativt dog høre under Kriegsmarinen og ikke SS. Årsagen er aldrig blevet forstået, og det er endnu et af de uløste gåder omkring Hitler. Årsagen formodes dog at have noget med æresbegreber at gøre, og måske var det en form for beskyttelse af disse mænd - hvis nu, at Tyskland skulle gå hen og tabe krigen. Det ville måske også gøre det lettere for disse mænd at genopbygge det tyske frømandskorps efter krigen.

Kampfschwimmerkompanie Bundesmarine

Efter krigen samledes de overlevende tyske frømænd i hemmelighed under falske identiteter for at genopbygge det tyske frømandskorps i det nye Bundesrepublik Deutschland. Det menes, at bl.a. Otto Skorzeny, Von Wurzian, og Hans Hass deltog i dette arbejde, som blev startet i Hamburg i 1949 ved hjælp af et skalkeskjulsfirma Barakuda, der over for de allierede besættelsesstyrker skulle få det til at se ud som en ikke militær sportsdykkerklub. Ved hjælp af Otto's efterkrigstidsnetværk bestående af tidligere SS-soldater, som var gået under jorden, så blev der oprettet utallige træningsfaciliteter for de nye tyske frømænd på øer i Middelhavet.

Arbejdet resulterede i, at Bundesrepublik Deutschland, i al hemmelighed stille og roligt kunne opbygge et nyt frømandskorps. Efter denazificeringens afslutning af USA i 1952, så tog arbejdet ekstra fart, da det var blevet nemmere for de tidligere SS-folk bag organisationen at operere ugeneret over grænserne.

I 1958 kunne den Vesttyske regering annoncere, at et af verdens stærkeste frømandskorps med navnet Kampfschwimmerkompanie Bundesmarine var klar til kamp mod den sovjetiske trussel under NATO. Dette nye frømandskorps havde sit hovedsæde i Hamburg. Det var på tidspunktet verdens stærkeste og mest avancerede frømandskorps.

Det nye Vesttyske frømandskorps Kampfschwimmerkompanie Bundesmarine havde, som det første frømandskorps i verden, "Triphibische Operationen" på programmet. Dvs. korpset kunne sende frømænd ned i havet fra fly ved hjælp af faldskærme. Frømændene kunne derefter svømme usete ind til land, hvor de kunne aftage sig dykkerudstyret og fortsætte som kommandosoldater på land. Altså, til vands, til lands, og i luften. Det var nøjagtig det, som Otto Skorzeny havde ønsket sig allerede under den anden verdenskrig.

Grenzschutsgruppe 9

Tyske 'Grenzschutsgruppe 9' (GSG-9) er ligesom franske GIGN en politienhed, som også opererer uden for landets grænser. Enheden blev oprettet efter massakren under OL i München i 1972, da man indså, at det tyske politi ikke var gearet til at håndtere gidselredningsaktioner. Det kræver 22 ugers succesfuld træning, før man kan kalde sig medlem af enheden. Da GSG-9 var på sit højeste, så havde enheden cirka 250 mand, men gruppen er kommet under pres efter, at gruppen har mistet sin ret til at operere i udlandet.

Kommando Spezialkräfte

Som kompensation for GSG-9's manglende ret til at udføre operationer i udlandet fordi, at det er et politibaseret korps, så har man oprettet den militære specialstyrke "Kommando Spezialkräfte", der har juridisk ret til at gennemføre missioner i udlandet.

Storbritannien

Special Air Service eller SAS er en britisk specialstyrke, som har dannet model for specialstyrker i mange lande over hele verden. Special Air Services rødder går tilbage til juli 1941 under den anden verdenskrig. Styrken blev dannet af David Stirling. SAS var en enhed under den engelske hær, som i den anden verdenskrig primært opererede i Nordafrika.

SAS tilbød ingen frømænd under krigen, fordi enheden hørte under Hæren, der ikke havde noget ansvar ved søoperationer. Det var udelukkende Søværnet, som havde juridisk ret til at operere på søen. I det dengang yderst konservative Storbritannien, så var der hermetiske skodder mellem værnene, og der eksisterede kun et samarbejde mellem værnene i et meget lille omfang.

Søværnet, som jo havde ansvaret for søoperationer, havde ikke noget generelt frømandskorps under krigen. Men, der er eksempler på operationer, hvor der til den aktuelle opgave uddannes og indsættes frømænd til den aktuelle opgave. Altså, der er ikke tale om en generel opbygning af et frømandskorps, og de frømænd, som blev indsat var alle udelukkende trænede og specialiserede til den aktuelle opgave. Efter opgaven, så overgik de igen til deres normale rutinemæssige opgaver i søværnet.

Special Air Service danner i vore dage sammen med, Special Boat Service (SBS), Special Reconnaissance Regiment (SRR) og Special Forces Support Group (SFSG), styrken United Kingdom Special Forces.

De tre regimenter udfører specielle operationer i krigstid og deres primære opgaver i fredstid er anti-terrorisme.

Danmark

Søværnets Frømandskorps

Søværnets Frømandskorps blev oprettet i 1957 og formodes til enhver tid at tælle cirka 70 mand. Frømandskorpset i Danmark blev hovedsagelig etableret ved hjælp af assistance på området fra det vesttyske Kampfschwimmerkompanie Bundesmarine, og alt udrustning var dengang identisk med det, som det tyske frømandskorps anvendte.

Styrken har til opgave at rekognoscere i fjendtligt territorium og sabotere og angribe fjendtlige skibe. Uddannelsen tager 34 uger, hvor der blandt andet undervises i undervandssprængning, præcisionsskydning og avancerede kampteknikker. Frømandskorpset høstede stor ros under den først Golfkrig, hvor det blev sat om bord på fjendtlige skibe for at tjekke for ulovlig last.

SSR

Som støtte for frømandskorpset og Jægerkorpset, så anvender man en støtteenhed, som i sig selv er en specialenhed, nemlig SSR. Enheden blev oprettet i 1959.

Det danske specialkompagni SSR har haft mange navne:

- Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP), 1959 - 2001
- Specielle Efterretningspatruljer (SEP) under Hærens Operative Kommando, 2001 - 2006
- Særlig Støtte og Rekognoseringskompagni (SSR), 2006 - fortsat

Det er en enhed bestående af udvalgt frivilligt personale uden løn, som støtter Jægerkorpset og Frømandskorpset både i indlandet og i udlandet på diverse hemmelige missioner.

Uddannelsen foregår i fritiden ved siden af medlemmernes normale job og tager tre år. Det tager op til et helt år med fortræning, øvelser og optagelsesprøver at blive optaget til uddannelsen.

Det, som karakteriserer enheden er personalet, som alle er ubetinget loyale overfor Danmark og Kongehuset. Desuden er deltagerne nøje udvalgt, og det er - i modsætning til udvælgelsen i Frømandskorpset og i Jægerkorpset - ikke alder som tæller.

Vi ved alle, at det kun er i 20'erne, at vi kan yde det maksimale på det fysiske område. Men, vi ved også, at når det virkelig gælder, så betyder livserfaring, uddannelse og snarrådighed mindst lige så meget, som den rå muskelstyrke. Det er her, at SSR kommer ind i billedet. Dette personale tilføjer de kendte specialstyrker den kundskab, erfaring, modenhed og styrke, som disse enheder ikke selv besidder.

Jeg har selv deltaget i dette optagelsesprogram i 1991 - 1992. Se her:

http://www.genart.eu/military/ssr/ssr.html

Israel

Enheden Sayeret Matkal fra Israel er i daglig tale bedre kendt som Enhed 269. Styrken har eksisteret siden 1958 og har siden da deltaget i både storslåede gidselredningsaktioner og skjulte snigmord. I starten blev alle medlemmer håndplukket, men i dag er det også muligt at melde sig frivilligt. Rekrutterne skal igennem 20 måneders træning, hvor der blandt andet undervises i nærkamp, våben, camouflage, rekognoscering og antiterrorisme.

USA

Navy Seals

Amerikanske Navy Seals er nok den mest kendte specialstyrke i verden. SEAL-styrken blev oprettet i 1962 af daværende præsident John F. Kennedy med henblik på hemmelige operationer. Træningen til at blive Navy Seal tager hele 30 måneder og er notorisk hård. Blandt andet indgår "Hell Week", hvor rekrutter i fem dage og fem nætter uden særlig meget søvn skal gennemføre et utal af fysiske prøver, der bare bliver hårdere og hårdere.

Delta Force

Delta Force blev oprettet i USA i 1977 og er kun for de sejeste af de seje. Man kan nemlig ikke selv søge om optagelse i specialstyrken. Optagelsen sker ved, at man bliver udvalgt fra en af de to elitestyrker 'De Grønne Baretter' og Ranger-korpset. Andre kommer ikke i betragtning, og selv om de udvalgte er de bedste af de bedste, så falder 80 procent fra under træningen. Delta Force adskiller sig på flere områder markant fra andre militære enheder, og gruppens missioner handler som oftest om antiterror og redningsaktioner.

Frankrig

Franske Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) er teknisk set en politienhed, men den opererer over hele verden. Styrken blev oprettet i 1974, og selv om den kun råder over cirka 90 mand, så udførte GIGN fra 1974 til 1985 over 650 operationer og foretog mere end 1000 anholdelser. Medlemmerne bliver udelukkende optaget fra gendarmeriets styrker og ansøgere skal have mindst fem års erfaring. Træningen omfatter faldskærmsudspring, kamptræning med og uden våben samt bilkørsel, så medlemmerne selv i byer kan køre biljagter i høj fart.