Transformers

Transformers er en fantasifortolkning i 1980'erne og 1990'erne af Hans Hass' værker og teorier om Energon fra 1965. Oprindeligt var Transformers en japansk legetøjsserie fra 1984, skabt og produceret af firmaet Takara Co., Ltd.

Hans Hass' tanker om en alternativ evolutionsteori til Charles Darwin's evolutionsteori åbnede bogstavelig talt for et nyt univers af kunstneriske tanker og film fra hele verden, som bl.a. førte til skabelsen af de fantastiske og fantasifulde science-fiction film "Transformers".

Artikel af Civilingeniør John Genart

De oprindelige Transformers figurer blev hentet fra de japanske Diaclone og Microman legetøjserier. Den amerikanske legetøjsproducent Hasbro så muligheden i at forene disse figurer omkring en fælles baggrundshistorie, og udviklede historien sammen med forskellige forfattere hos Marvel Comics, med hvem de havde haft et succesfuldt samarbejde omkring udviklingen af G.I.Joe/Action Force.

Denne fantasiverden blev senere populær i andre medier såsom tegnefilm, tegneserier, spillefilm, og computerspil.

Konceptet bag Transformers-serien har altid omhandlet humanoide robotter, der som en slags overmennesker, kommer til Jorden fra det ydre rum, og som opnår fordele ved at kunne forvandle sig til bl.a. biler, fly, våben, dyr og andre ting for at skjule sig på Jorden.

Mange af Hans Hass' videnskabelige udtryk anvendes direkte i fantasihistorien om Transformers. Begrebet Energon er blot en af de betegnelser, som anvendes. I Transformers er Energon det foretrukne brændstof (energi), som cybertronians (befolkningen fra planeten Cybertron, som er landet på Jorden) anvender. Brændstoffet kan have mange former, herunder malm, krystal, gas, væske, og rå energi. Men, den foretrukne tilstand er væske, som er lagret i mange forskellige beholdere, hvoraf den mest kendte er Energon-terningen. Farven på stoffet Energon er i denne fantasiverden normalt selvlysende pink.Energon-terningen er den mest udbredte i den Cybertronianske kultur, og ud over at være den "primære" energikilde for cybertronians, så fungerer den også som en standardiseret strømkilde til deres maskiner og våben, og er endda brugt som en valuta. Energon er et generelt stof for liv, teknologi, krig, og handel på planeten Cybertron. Denne udbredte anvendelse af stoffet forekommer på trods af dets ekstreme volatilitet: Energon er tilbøjelig til at detonere eksplosivt, hvis det håndteres forkert, og det er endda brugt som ammunition, hvor denne side af stoffets egenskaber udnyttes.

Ægte Energon er en udstråling af Primus, som er skaberguden af Transformers, og er, i sin mest raffinerede tilstand, en af de grundlæggende byggesten i Transformers' organer og intelligens. Det er et særdeles eftertragtet stof, der sommetider kan inducere bemærkelsesværdige transformationer i Cybertronians (befolkningen på planeten Cybertron). Stoffet kan omforme og på anden måde ændre deres kroppe og intelligens, så de med stor styrke kan overvinde andre magter i universet.

Denne fortolkning er i overensstemmelse med Hans Hass' Energon-teorier, med den forskel, at i Hass' verden er der ikke tale om fremmede væsener fra rummet, men derimod alle levende væsener på Jorden uanset, om det er en myg eller en blåhval. Hass' adfærdsforskning har påvist, at alle levende væsener, organisationer, og virksomheder på Jorden, er dikteret af de samme adfærdsmønstre hvorfor, at alle levende væsener nødvendigvis må have det samme oprindelige fælles "stof" eller "kode" i deres arvemateriale, som dikterer deres adfærd. I henhold til Hass, så skaber "energistoffet" evnen til at suge endnu mere energi til sig, og denne egenskab er - i henhold til Hass - den simple forudsætning for enhver overlevelse, udvikling og succes. Den, der formår at indsamle mest energi vil overleve på bekostning af de andre. Dette er Hans Hass' konklusion og evolutionsteori.

Energon er - i henhold til Hans Hass - en form for grundmateriale, som er forudsætningen for alt liv og intelligens, og et "stof", som videnskaben endnu ikke har formået at identificere. Dette "stof" er således endnu mere basalt end de kromosomer og DNA, som videnskaben indtil videre er blevet i stand til at se. Hans Hass er overbevist om, at når videnskaben i fremtiden når så langt, at dette "stof" bliver identificeret, så vil man kunne udnytte denne viden i langt højere grad end hvad, at vore dages genteknologi formår. Genmanipulation og kloning er - i henhold til Hans Hass - blot en form for symptomudnyttelse - en skraben i overfladen på noget meget mere dybereliggende og guddommeligt.

Så snart, at videnskaben når så langt, at "stoffet" eller "koden" bliver identificeret, så vil man - i henhold til Hans Hass - kunne udnytte det på helt fantastisk vis. Fx., så vil det blive muligt at reparere og udskifte ethvert organ i et menneske. Man vil således også blive i stand til at fremstille supermennesker med helt nye egenskaber og intelligens, og "stoffet" vil endog kunne bruges til fremstilling af robotter og kunstig intelligens, som langt overstiger det nuværende menneskes kapabilitet.

Det er sandsynligvis sådan, at Hans Hass har indset, at det ikke - i den komplicerede verden, som vi lever i - er formålstjenligt, at lade mennesker i sin nuværende form, med de begrænsninger og fejl, som vi har, styre store regeringer, nationer og - i princippet verdenssamfundet. Den opgave er det enkelte menneske, organisation, og virksomhed - uanset begavelse, succes, uddannelse, og status - ikke i stand til at magte.

Højraffineret Energon i Transformers' fantasiverden er dog yderst sjældent: Transformers har udkæmpet store krige i de fleste af universets afkroge, hvorved Cybertron er blevet drænet for alle reserver af stoffet. Og, selv om der eksisterer små skjulte depoter af stoffet på nogle andre kloder i universet (herunder Jorden), har stoffets knaphed efterladt Transformers til at leve af kunstigt genererede substitutter fra andre lokale energikilder, som fx atomkraft, solenergi, kul, olie, og gas.

Autobot (de gode) og Decepticon (de onde) krigere har i denne fantasiverden kæmpet imod hinanden om tilgangen til Energon i årtusinder.

I 1986 kom den første animerede (tegnefilm) som biograffilm "The Transformers: The Movie" af Nelson Shin.

Transfromers 2007

I sommeren 2007 fik spillefilmen "Transformers" instrueret af Michael Bay og med Steven Spielberg som executive producer med Megan Fox i den kvindelige hovedrolle, verdenspræmiere, også herhjemme i de danske biografer, og er blevet en kæmpe succes verden over. The United States Armed Forces og General Motors (GM) udlånte køretøjer og fly til filmoptagelserne for at tilføje kampscenerne mere realitet.

Den daværende amerikanske præcident, George W. Bush, havde beordret det amerikanske forsvar at stå til rådighed med alle midler for filmskaberen Steven Spielberg i skabelsen af denne film. Filmen er også efter min mening et fantastiskt kunstværk - helt utroligt godt lavet. Den er efter min mening egnet for alle i alderen fra og med 14 år til og med 60 år. Årsagen er her primært, at alt i filmen foregår så hurtigt, at personer uden for den angivne alder ikke formår at fortolke, det de ser, med deres manglende eller nedsatte reaktionsevne og perseptionsevne.

I sommeren 2009 kom spillefilmen "Transformers 2: Revenge of the Fallen" - også instrueret af Michael Bay og med Steven Spielberg som executive producer. Den blev en endnu større kassesucces end den første spillefilm.

I sommeren 2011 kom den tredje og sidste spillefilm "Transformers: Dark of the Moon" - også instrueret af Michael Bay og med Steven Spielberg som executive producer. Filmen var også en succes, men ikke nær så meget en kassesucces, som de første to. Det var selvfølgelig forventet, fordi historien var allerede fortalt, og interessen var derfor hos publikum dalende.

Fantasiuniverset "World of Warcraft" i computerspillet af samme navn fra 2005 er et andet eksempel på udfoldelsen af fantasien omkring Energons betydning og egenskaber.

Hele denne fantasikultur med overnaturlige kræfter er baseret på den fortolkning af Hans Hass' Energon-teori, som ser og håber på "Der Übermench" i Hass's betragtninger. "Var det dog bare virkelighed, er der mange, som håber og tror". Specielt Japanerne gik helt i selvsving, og der er ikke noget andet land i verden, som i den grad har slugt den fantasifulde version af fortolkningen af Hans Hass' Energon-forskning, som Japan.