Strejftog i Dybet

Artikel af Civilingeniør John Genart

Her kan du downloade bogen. Bogen er på 116 sider, og jeg har scannet den ind i to filer. Een fil, som rummer de første 35 sider samt bogens forside og bagside og en fil, som rummer resten af bogen fra og med side 36 til og med side 116.

ESSO (Exxon) udgiver bogen "Vorstoss in die Tiefe" i 1971.

Direkte oversat til dansk er titlen "Strejftog i Dybet". Exxon udgav bogen i alle de lande, hvor Esso opererede, og det var mange. Bogen blev udgivet på disse landes pågældende sprog. I Danmark udkom bogen på dansk i 1972, og blev udgivet af Dansk Esso A/S. Titlen på bogen i Danmark er "Havets Dyr - på opdagelse i oceanernes fantastiske verden" af Dr. Hans Hass.

Bogen blev gratis udleveret til alle kunder på Esso's tankstationer, og hver gang man tankede på en Esso-station, så fik man et glansbillede (undervandsbillede), som man kunne klistre ind i bogen. Min fader, Arne Hugo Genart, havde dengang en stor moderne køreskole med mere end 20 køretøjer, og han var erhvervskunde hos Esso i Danmark. Derfor tog det ikke lang tid for mig at få gjort denne fantastiske bog komplet. Jeg har stadigvæk denne fantastiske bog i god behold.

Man skal huske på, at Exxon var USA's største virksomhed, og var dermed dengang en væsentlig repræsentant for USA og for USA's holdninger over for resten af verden. Det, som man specielt skal bemærke sig her, er Esso's introduktion i bogen, hvor de skriver: "Hans Hass var den første, der udforskede oceanernes ukendte verden". Se, det var jo noget helt nyt, for indtil da, så havde USA fejlagtigt hyldet deres allierede, franskmanden Jacques-Yves Cousteu, med tildelingen af denne ære.

Rent bortset fra, at bogen indgik som et element i Exxons markedsføringsstrategi, så kan man spørge sig selv om hvorfor, at det netop var Exxon, som udgav bogen, og hvorfor, at det det netop var en bog med Hans Hass og ikke alt muligt andet.

Svaret skal muligvis findes i den hændelse, der skete i Caribien i 1939. Østrigeren Hans Hass og hans østriske kammerater havde på deres oplevelsesrejse til Caribien i 1939 valgt at tage til Curaçao fordi, at befolkningen på de nederlandske antiller på dette tidspunkt stadigvæk var pro-tyske og fordi, at kammeraterne havde fået transportlejlighed med et tysk handelsskib, som skulle fra Hamburg til Curaçao.

Men, situationen i området var spændt pga krigen, og der var amerikanske interesser på øerne. Efter krigen er det fremkommet, at amerikanere, som arbejdede for Esso (Exxon) inden for oljeindustrien på Curaçao, i 1939 havde rapporteret tilstedeværelsen af mindst tre tyskere, som sejlede ud af havnen på Curaçao og foretog mystiske dykninger med kameraudstyr. Disse rapporter var nået helt op til præsident Roosevelt, som efter sigende blev overbevist om, at der var tale om tyske agenter, og at det var tegn på, at tyskerne forberedte sig på udførelsen af u-bådsangreb på havne. Dette skulle efter sigende havde fået Roosevelt til at beordre alle amerikanske militære havne og andre vigtige havne på USA's østkyst sikret med u-bådsnet.

De fejlagtige oplysninger om Hans Hass' person, virke og mission skadede Hans Hass' omdømme i hele den vestlige verden mange år fremover og i nogle tilfælde helt op til vore dage.

Først i løbet af 1960'erne kom amerikanerne gradvist til erkendelse af, at de havde taget fejl af Hans Hass og hans mission. Fejlen har efterfølgende naget mange amerikanere, og der er mange eksempler på, at amerikanerne med tilbagevirkende kraft har forsøgt at gøre skaden god igen. Det amerikanske selskab Esso (Exxon), som er USA's og muligvis verdens største oljeselskab, og som oprindelig var det selskab, som sendte de fejlagtige oplysninger om Hans Hass til de amerikanske myndigheder, har med udgivelsen af bogen gjort noget af skaden god igen.

Download:

Del 1:http://www.genart.eu/hass/esso/esso.pdf (side 1 til side 35)

Del 2: http://www.genart.eu/hass/esso/esso2.pdf (side 36 til 116)
 
Bemærk venligst, at det er store pdf-filer, som tager lang tid at hente ned, så man må udvise tålmodighed. Efter download, så har du en tro kopi af denne historiske og fantastiske bog. Du kan vælge at læse den på skærmen eller at skrive den ud. Under alle omstændigheder, så har du her fået en af de mest fantastiske bøger som findes, og som absolut er værd at læse.

God fornøjelse,
John Genart