The Abyss

Anmeldelse af spillefilmen "The Abyss" fra 1989. Filmen er lavet af instruktøren James Cameron.

Anmeldelsen er udført af Civilingeniør John Genart.

Dato for anmeldelse: 29. april 2011

Hvorfor mon jeg nu anmelder denne gamle film fra 1989...

Jo, ser du, for det første er det en flot film - også selvom, at det er rent science fiction. For det andet, så viser filmen den fremtidige offshore-teknik, som man på tidspunktet troede ville komme.

Ser vi bort fra de fremmede væsener i filmen, så ser vi her et eksempel på, hvad man i 1980'erne troede ville blive fremtidens offshore oljeboringsteknikker på dybt vand.

Som nævnt tidligere, så troede man i 1980'erne, at det ville være muligt for videnskaben at kunne sørge for, at bringe mennesket - i form af dykkere - længere og længere ned i havet i takt med at dybden på felterne steg efterhånden, som man måtte gå længere og længere ud på dybt vand for at finde olie og gas. I 1980'erne, så troede de fleste operatører på, at det stadigvæk ville være nødvendigt at bruge mennesker på dybden for at kunne gennemføre projekterne, og at det ville være tekniskt muligt at få dykkerne derned (vises i filmen).
 
Man forestillede sig derfor - i 1980'erne, at det ved dybder større end 1000 meter i fremtiden, hvor det ikke længere er muligt at opstille traditionelle platforme, ville være nødvendigt, at lave hypertats - altså hyperbare boligenheder på havbunden, som dykkerne kunne bo i samt sub sea drilling rigs, hvor dykkerne kunne udføre boringerne uafhængigt af overfladen. Tanken var lidt i retning af den internationale rumstation, hvor mennesker udmærket kan leve i måneder uden problemer.
 
Vi ved alle, at mennesket fejlede ved alle praktiske offshore operationer i havet på dybder omkring 450 meter, og at alle projekter i denne retning derfor blev skrottet i løbet af 1990'erne. Maksimaldybden for hyperbare dykkere er i vore dage - af myndighederne - nedsat til bare 250 meters havdybde af hensyn til sikkerheden, så det blev nødvendigt i alle tilfælde at erstatte mennesket med robotter inden for offshore operationer på dybere vand end 250 meter.
 
Det kan godt være, at James Cameron allerede vidste om det eller kunne have forudset denne udvikling i 1989, men det kunne han jo ikke bruge til noget, for hvordan laver man en spændingsfilm uden mennesker??? Og, hvorfor tror du, at NASA og de andre, stadigvæk sender mennesker ud i rummet...

Du kan bestille filmen her:

http://cdon.dk/film/the_abyss_(1_disc)_(import_-_dk.tekst)-375741

Mens du venter på at modtage filmen med posten, så kan du se traileren her:

http://www.youtube.com/watch?v=lJyRF0Fzl9Y

Nyd filmen!

1989 var året, hvor bl.a. spillefilmene "The Abyss", "DeepStar Six" og "Leviathan" udkom. Alle disse science-fiction film af høj kvalitet omhandler menneskets operationer på exeptionelt dybt vand. Man kan undre sig over, hvorfor disse film netop udkom på dette tidspunkt.

Årsagen skal sikkert findes i det faktum, at subsea-selskaberne inden for bl.a. olie-og-gas-efterforskningen i slutningen af 1980'erne var i færd med at udvikle avancerede metoder og udstyr for at kunne bringe det arbejdende menneske ned på exeptionelt dybt vand. Generelt vidste branchen ikke på dette tidspunkt, at det skulle vise sig for risikofyldt og for uøkonomisk, at bringe arbejdende mennesker så langt ned i havet.

Branchen og videnskaben forskede derfor på kanten af, hvad der var fysisk og teknisk muligt på området, og det er jo altid interessant for science-fiction filmskaberne. Dette kombineret med den ukendte og uerobrede del af verden gav jo god grobund for mulige skrækscenarier.

Vi ved alle, at hemmelighederne i den ukendte verden på disse dybder blev fravristet havet i løbet af 1990'erne - dog ikke ved hjælp af mennesker, men ved hjælp af robotter. 1989 var således sidste udkald for de fantasifulde science-fiction filmskabere for at kunne skabe sådanne film om den ukendte verden i havets dybder.

I dag ved alle, at der ikke findes uhyggelige og farlige væsener nede i havets dyb. Der er ikke flere ukendte områder på vores jordklode, som kan nære menneskets fantasi om eksistensen af overnaturlige væsener på vores jordklode. Alle efterfølgende science-fiction-lignende skrækfilm måtte nødvendigvis søge deres uhygge ude i verdensrummet, på fremmede kloder og i fremmede fantasi-verdener, som det ses fx. i spillefilmen "Avatar".

Hvis du vil se traileren til Spillefilmen "DeepStar Six" fra 1989, så kan du klikke her:

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pouTM3jqZCM

Hvis du vil se traileren til Spillefilmen "Leviathan" fra 1989, så kan du klikke her:

http://www.youtube.com/watch?v=V7FskSqAQis

John Genart
Sub Sea Offshore Technology Specialist